Op CKC De Koepel bieden wij  vanaf 4 september een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. De kinderopvang is gehuisvest in onze locatie aan de Anton Mauvestraat 10A.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is geopend tijdens de reguliere schoolweken op maandag-, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. In de schoolvakanties is de BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Voor leerlingen op onze locatie aan de Nieuwe Maanderbuurtweg is vervoer geregeld naar de buitenschoolse opvang op de Anton Mauvestraat. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en kunnen door de ouders worden opgehaald van de BSO op de Anton Mauvestraat 10A.

Wilt u uw kind inschrijven bij onze BSO, klik dan hier.

Onze doelgroep
Onze christelijke identiteit is zichtbaar in de manier hoe wij met elkaar omgaan en de thema’s die wij kiezen. Ouders en hun kinderen zijn welkom als zij zich aan de grondslag en waarden van onze stichting en opvang conformeren. Deze staan in onze folder en op deze website beschreven.

Documenten downloaden
Al onze beleidsplannen, protocollen en GGD inspectierapporten hebben we voor u bij elkaar gezet. Klik op de onderstaande link, ga naar het mapje ‘Kinderopvang’ en u vindt daar alle documenten.

Verdere informatie kunt u hier downloaden.