Contactmomenten
Op onze school worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind op een aantal vastgestelde momenten. Dit naast de gegevens die ouders kunnen volgen via het Ouderportaal van ParnasSys.

 • Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport.
 • Meerdere keren per jaar zijn de ouders in de gelegenheid om op de contactmomenten te komen.
 • U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) om uw vragen of zorgen te bespreken.

Parro
Parro is een applicatie waarmee ouders en leerkrachten op een goede manier kunnen communiceren. Deze app gebruiken we voor de volgende zaken:

 • We laten graag zien waar we aan werken op school.
 • De leerkrachten kunnen een hulpvraag uitzetten.
 • De ouders schrijven zich via de app in voor contactmomenten.
 • De ouders kunnen de jaaragenda inzien via de app.
 • De ouders kunnen hun vragen stellen via de app.
 • De app is niet bedoeld om zorgen over de leerlingen te bespreken. Hiervoor maken we graag een afspraak, zodat we in alle rust daarover een gesprek kunnen voeren.

Ouderportaal
In het ouderportaal kunnen ouders inloggen voor de volgende informatie:

 • Tussentijdse IEP-opbrengsten van de hoofdvakken.
 • De contactgegevens van de leerkrachten van de school.
 • De gegevens van hun zoon/dochter.

Daarnaast houden we u ook op de hoogte van het reilen en zeilen op CKC De Koepel via o.a. de nieuwsbrief en de sociale media.

Nieuwsbrief
Elke twee weken ontvangen alle ouders via hun e-mailadres de nieuwsbrief met daarin belangrijke data, mededelingen m.b.t. activiteiten en korte verslagen van leuke of opvallende gebeurtenissen.

Sociale media
Onze school is actief op Facebook, Instagram en Twitter. Actuele berichten worden hier geplaatst waarbij we rekening houden met de privacy van de leerlingen en de personeelsleden.

Contacten met de directeur
De directeur probeert elke dag op beide locaties aanwezig te zijn. Aan het begin van de schooldag is de directeur vaak in de gang of op het schoolplein aanwezig. Aan het eind van de dag is hij vaak op het schoolplein aanwezig. U kunt hem dan altijd aanspreken voor een korte vraag. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben is het handig daarvoor een afspraak te maken.

Aandachtspunten

 • Het is een goede gewoonte om bij vragen of opmerkingen die direct uw kind in zijn/haar groep aangaan contact (via Parro of e-mail) op te nemen met de leerkracht. De leerkracht kan u meestal het beste te woord staan en u verder helpen. De leerkracht zal zo snel mogelijk reageren, maar alleen op zijn of haar werkdagen.
 • In bijzondere gevallen kan het verstandig zijn dat de intern begeleider of een onder- of bovenbouwcoördinator aanschuift bij het gesprek.
 • Mocht blijken dat de leerkracht en u niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u bij de directeur terecht.
 • Zijn de zaken dan nog niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad.