Medezeggenschap en toezicht
De Drieslag wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Onze bestuurder is Gert van der Rhee. Er wordt toezicht gehouden op het bestuur door een Raad van Toezicht. Tevens is er een identiteitsraad die een adviesrol invult voor het bestuur. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit de scholen en een oudercommissie binnen het kindcentrum.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. De Raad ziet toe op het bestuur en heeft op diverse beleidsterreinen een goedkeurende rol. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig. Dit gebeurt ter voorbereiding zonder de bestuurder en aansluitend met de bestuurder. Indien u contact wenst met de Raad van Toezicht dan kan dit door een mail te sturen naar rvt@dedrieslag.nl.