• We starten het jaar met een luistergesprek waarbij de ouders de leerkracht vertellen over het kind en wat het nodig heeft.
  • Regelmatig organiseren we oudergesprekken.
  • Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee.
  • Twee keer per jaar wordt er, naast de methodegebonden toetsen, in de groepen 3 t/m 8 een aantal IEP-toetsen afgenomen.
  • De vorderingen van elk kind houden we bij in een leerlingvolgsysteem (Parnassys en Leeruniek).
  • Ouders kunnen de vorderingen van hun kind inzien via het ouderportaal.
  • De kinderen van groep 8 maken de IEP-Doorstroomtoets.

IEP Leerlingvolgsysteem
Wij werken met het IEP LVS. Hieronder kunt u een filmpje met informatie over het IEP LVS bekijken en brieven en leeswijzers downloaden.

Ouderbrief IEP LVS
Leeswijzer talentenkaart ouder versie groep 3 t/m 5
Leeswijzer talentenkaart ouder versie groep 6 t/m 8

Meer informatie over de IEP Doorstroomtoets en het IEP LVS:
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

Bareka
In het rapport is vanaf groep 3 ook een uitdraai van het rekenmuurtje van Bareka.
Met het Bareka rekenmuurtje kunnen de leerlingen en de leerkrachten zien aan welke basisvaardigheden gewerkt moet worden. Het rekenmuurtje wordt van onderaf opgebouwd en begint eigenlijk al in de kleuterklassen met getalbegrip tot 10 / 20. Leren rekenen is eigenlijk een stapeling van kennis en vaardigheden.

Uitleg voor ouders over het Bareka Rekenmuurtje