BSO De Koepel

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Geopend op maandag, dinsdag en donderdag, van 14.30-18.00, in de schoolweken.
Geopend op maandag, dinsdag en donderdag, van 08.00-18.00 in de vakantieweken.

Mentor 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Oudercontacten 
Contacten met de ouders vinden wij erg belangrijk. We nodigen u uit voor een intakegesprek, een maand voordat uw kind start. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek waarin afspraken worden gemaakt en bijzonderheden worden uitgewisseld.
Als u uw kind komt ophalen, vertellen we u hoe het die middag ging.

Activiteiten 
Kinderen hebben na schooltijd ruimte nodig om zich te kunnen ontspannen en te spelen. Wij hebben een hoop verschillend speelgoed waar uw kind mee kan spelen.  Iedere middag bieden wij een activiteit aan: een spel, een knutsel, iets bakken.
Kinderen zijn niets verplicht, zij mogen zelf kiezen waar zij mee spelen en of ze meedoen aan een activiteit. Ook maken we gebruik van het plein, waar de kinderen kunnen voetballen, fietsen en spelen.

Thema’s 
Elke vier 4 weken is er een ander thema. De kinderen mogen meedenken over wat dit thema gaat worden en wat we tijdens dit thema gaan doen.

Studiedagen 
Bij studiedagen van de Koepelschool (op maandag, dinsdag of donderdag) kunnen wij extra opvang bieden, als er minimaal 5 kinderen komen.

Buitenschoolse opvang

06 – 20875983

bso@koepelschool.nl