Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5
Groep 5 telt dit schooljaar 27 leerlingen. In groep 5 staan rekenen, taal, spelling en lezen dagelijks op het programma. Dit wordt uitgebreid met Jeelo. Hier zitten de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek in. Op een projectmatige manier worden deze vakken aangeboden.

Bij de start van de dag mogen de kinderen zelfstandig naar het lokaal komen. De deur gaat om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Tot 8.30 uur hebben de kinderen een inloop activiteit. Deze verschilt per dag. Om 8.30 uur starten we de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 5

  • 3x in de week luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal.
  • We leren de kinderen psalmen en andere bijbelse liederen.
  • Op vrijdag maken de kinderen een bijbelse verwerking.
  • We maken gebruik van chromebooks bij rekenen, ook bij andere vakken worden ze soms ingezet.
  • We blijven de tafels automatiseren.
  • Er is veel aandacht voor spelling en de uitbreiding van de woordenschat.
  • 3x in de week werken de kinderen aan Jeelo, de projecten van Jeelo wisselen.
  • Op dinsdag hebben de kinderen gym.

Juf Mariëtte van Harn

Maandag, donderdag en vrijdag

mvharn@ckcdekoepel.nl

Juf Henrieke Burgmeijer

Dinsdag en woensdag

hburgmeijer@ckcdekoepel.nl