Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6
Groep 6 telt dit schooljaar 23 leerlingen. In onze groep staan rekenen, spelling, taal en lezen dagelijks op het programma. De vakken worden onder andere uitgebreid met Engels en de projecten in Jeelo, waarin we werken aan wereldoriëntatie, creatieve opdrachten en de 21eeuwse vaardigheden. Bij de start van de dag mogen de kinderen zelf naar het lokaal komen.

De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Bij binnenkomst kunnen ze op het bord lezen wat er het eerste kwartier van hen wordt verwacht. Ondertussen gebruiken de leerkrachten dit inloopmoment om aan kleine groepjes extra instructie te geven.

Wat gebeurt er zoal in groep 6?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen.
  • Op donderdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking.
  • De kinderen rekenen op een chromebook via cloudwise.
  • Dagelijks is er aandacht voor taal, spelling en rekenen.
  • Drie middagen in de week werken we aan het project in Jeelo. Deze projecten worden schoolbreed geopend en afgesloten.
  • Wekelijks hebben de kinderen muziek en werken we aan een creatieve opdracht in Jeelo.
  • Op dinsdag hebben de kinderen gym.

Meester Bert van den Brink

Maandag t/m donderdag

bvdbrink@ckcdekoepel.nl

Juf Henrieke Burgmeijer

Vrijdag

hburgmeijer@ckcdekoepel.nl