Welkom op de pagina van groep 1/2A
Groep 1/2 a is na de zomervakantie met 19 leerlingen gestart, maar er stromen nog kinderen in.
We werken thematisch en sluiten aan bij de schoolbrede Jeeloprojecten. Niet alleen op taal- en reken gebied, maar ook onze creatieve vakken, wereldoriëntatielessen, grove en fijne motoriek oefeningen linken we aan het thema. Ook de verschillende hoeken in de klas passen wij regelmatig aan. Zo is er telkens weer iets nieuws te spelen en te ontdekken.

We hechten veel waarde aan het belang van de sociaal emotionele ontwikkeling. We bieden de kinderen een veilige omgeving om tot ontwikkeling te komen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1/2a?

 • We starten de dag met een leerzame, uitdagende inloopactiviteiten op verschillende leergebieden.
 • In de kring bespreken we welke dag – maand – seizoen het is.
 • We bidden en luisteren naar een Bijbelverhaal en zingen bijpassende liedjes.
 • Op vrijdag hebben we samen met de andere groepen een mini-sing-in in de hal.
 • We nemen de tijd om te bewegen: buiten op het schoolplein en binnen in de gymzaal.
 • We gebruiken het kiesbord om een begin te maken met het plannen van activiteiten.
 • We hebben per thema wisselende hoeken.
 • We besteden veel aandacht aan activiteiten voor het aanvankelijk lezen en schrijven, denk aan rijmen en benoemen en bekijken van letters.
 • We lezen veel voor en vergroten daarmee onze woordenschat.
 • We leren niet alleen tellen en cijfers herkennen,  maar ook meten, wegen en omgaan met geld.
 • Uiteraard gymmen we ook 2x in de week in het speellokaal: op dinsdag en donderdag.

Juf Marjon Melis

Maandag t/m woensdag en vrijdamorgen

mmelis@ckcdekoepel.nl

Juf Corine Treffers

Donderdag

ctreffers@ckcdekoepel.nl