Impulsgroepen

Welkom op de pagina van de impulsgroepen
Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan binnen de bandbreedte van de groep gerealiseerd kan worden, kunnen extra begeleid worden. Hiervoor hebben wij op onze school impulsgroepen.
De impulsgroepen beogen naast het extra materiaal dat binnen de groepen aangeboden wordt, een verrijking te verzorgen boven op het reguliere leerstofaanbod. Vooral het stimuleren van het creatief en oplossingsgericht denken komt hierbij aan bod.

De Intern begeleider en de leerkrachten kijken welke leerlingen bij deze lessen baat hebben.

Ongeveer 1 uur per week krijgen deze leerlingen les bij de impulsgroep waarbij ze werk meekrijgen voor de rest van de week in de klas of soms ook voor thuis.

Wat gebeurt er zoal in de impulsgroepen?

  • Kinderen leren onderzoeken.
  • Kinderen leren leren, bijv. structuur aanbrengen bij een opdracht, doorzetten.
  • Kinderen leren omgaan met fouten maken. Van fouten kun je juist leren.
  • Kinderen leren analytisch en creatief te denken.

Juf Dineke van den Houten

Impulsgroep onderbouw en bovenbouw

dvdhouten@ckcdekoepel.nl