Peuteropvang De Koepel

Peuteropvang De Koepel
Geopend: maandag t/m vrijdag ochtend van 08.30-12.30 uur in schoolweken.

Welkom op de pagina van de peuteropvang De Koepel
Iedere ochtend komen er maximaal 16 peuters bij twee pedagogisch medewerkers op de peuteropvang. Op de peuteropvang werken we met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. We gebruiken hiervoor de methode Uk&Puk.
Op een ochtend spelen we samen, we gaan in de kring, we doen activiteiten die passen bij het thema, we eten fruit met elkaar, en we spelen samen buiten.

Thema’s 
Naast de thema’s van Uk&Puk besteden we ook aandacht aan de christelijke feestdagen en werken we samen aan thema’s met de onderbouw van de Koepelschool. Bij elk thema verzorgen we activiteiten. De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen de peuteropvang, bijvoorbeeld tijdens de kring, het (buiten) spelen, het eten & drinken.

VVE 
Op onze peuteropvang kan uw peuter terecht met een VVE-indicatie. Peuters met een VVE-indicatie komen 16 uur in de week, dat betekent dat ze 4 ochtenden in de week aanwezig zijn.

Uk&Puk
De methode die wij gebruiken is Uk&Puk. Spelen staat centraal in Uk&Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk zetten we op verschillende manieren in. Zo kan het zijn dat Puk iets niet kan of weet en stimuleren we daarmee de peuters om te helpen. Puk is ook de knuffel die even naast je komt zitten in de kring of op schoot, zo helpt Puk bij het bieden van veiligheid.

KIJK 
Wij willen graag samen met de ouders de ontwikkeling van de kinderen volgen. In de periode dat de kinderen bij ons op de peuteropvang zijn, maken wij gebruik van het observatiesysteem ‘KIJK!”. ‘KIJK!’ is een breed gestructureerd observatie-instrument, dat wij gebruiken om de ontwikkeling van jonge kinderen over een langere periode te volgen en om opvallende verschillen met de gangbare ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Mentor 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Yvonne, Linda, Anja

pedagogisch medewerkers

06-23572941

pov@koepelschool.nl