Maatschappelijk relevante projecten
Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met 8 over maatschappelijk relevante onderwerpen. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig.

Projectmatig werken en 21ste-eeuwse vaardigheden

Jeelo kiest heel bewust voor projectmatig werken en niet voor thematisch werken. De projectmatige opzet van Jeelo is afgeleid van Project Based Learning (PBL). Leerlingen werken onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een projectresultaat. Dit projectresultaat moet voldoen aan eisen van de opdrachtgever of eisen die zij zelf stellen. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen. Zo komen alle 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod.

Kennis en competenties
Om tot een goed projectresultaat te komen, hebben leerlingen bepaalde kennis en competenties nodig. In elk project doorlopen de leerlingen eenheden met kennisdoelen. Ze leren daarbij klassikaal, coöperatief en individueel. Het ‘leren leren’ staat centraal. Aan het einde van de eenheid bewijst de leerling dat hij de kennisdoelen beheerst. De leerlingen doorlopen ook eenheden met competentiedoelen. Ze werken in groepjes en benutten elkaars talenten. Samen bewijzen ze dat ze het kunnen. Elke eenheid heeft een controlelijst met eisen, waarmee ze controleren of ze het goed hebben gedaan.