Kennismaken

Onze schoolgids en onze website zijn instrumenten om u als ouders te helpen bij dit keuzeproces. De echte sfeer kunt u ervaren door een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op onze school. In dit gesprek vertelt onze directeur u hoe er onderwijs gegeven wordt en kunt u zien hoe we op onze school spelen en werken. U bent dan ook in de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Intakegesprek
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan via onderstaande link contact op met onze directeur, Alexander Wieringa. Hij maakt graag een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding. U kunt de vragen stellen die u bezig houden. Verder ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u uw zoon of dochter in kunt schrijven. Wij vinden het voor onze planning belangrijk als kinderen voor hun derde verjaardag zijn ingeschreven.

Neem contact op voor een intakegesprek

Inschrijven
Als wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, schrijven wij uw zoon of dochter in. U ontvangt van ons een bevestiging. Op dat moment is uw kind definitief ingeschreven. Ongeveer een maand voor de start neemt de leerkracht contact met u op om de wenmomenten af te spreken.

Onze doelgroep
Ouders en hun kinderen zijn welkom als zij zich aan de grondslag en waarden van onze stichting en school conformeren. Deze staan op onze website en in onze brochure beschreven. Ouders en hun kinderen doen op school actief mee met de hierin genoemde aspecten. Wij bieden, binnen onze mogelijkheden, onderwijs dat goed en passend is voor het kind, de groep en de leerkrachten. De basisondersteuning van het samenwerkingsverband geeft onze onderwijsmogelijkheden weer. Ouders worden betrokken bij dit aanbod. De school neemt hierin als onderwijsprofessional de eindverantwoordelijkheid.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ede/25922/ikc-koepelschool/