Hier kunt u uw kind aanmelden voor KDV, BSO en peuteropvang

Soorten opvang

Kinderdagverblijf
Modern, veilig en compleet. Dat wordt ons kinderdagverblijf. Gevestigd in Christelijk Kindcentrum De Koepel aan de Anton Mauvestraat, met als voordeel dat we volledig gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. We bieden de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving waarin ze fijn kunnen spelen en ontwikkelen.
Meer informatie: www.koepelschool.nl/kinderdagverblijf

Peuteropvang
Samen binnen spelen, in de kring zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, gezellig eten en drinken, buiten op ontdekkingstocht, liedjes zingen of een spel doen, werken aan een thema. De peuteropvang is elke dag weer een feest. Plezier en opvoeding gaan eigenlijk hand in hand. We leren kinderen bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, maar ook om samen te delen.  En we zorgen voor een herkenbare, vaste dagindeling.

Op onze peuteropvanglocatie kunt u met uw peuter terecht voor VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.
Meer informatie: www.koepelschool.nl/peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Ook voor- en na schooltijd kunnen wij uw kind opvangen in een vertrouwde omgeving, op de basisschool. Het voordeel daarvan is dat we volledig gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen.

Hoewel we veel spelen en leuke dingen doen, zijn er ook regels. We eten samen, we gaan met respect met elkaar en met spullen om en we houden ons aan afspraken. Kortom: zoals de kinderen het thuis ook leren.
Meer informatie: www.koepelschool.nl/bso