Samen
Sommige activiteiten worden volledig door de OR georganiseerd. Maar de meeste activiteiten in samenwerking met de leerkrachten.

De ouderraad overlegt met en werkt onder verantwoording van de schoolleiding. Leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen of na een voordracht van de ouderraad benoemd. De ouderraad houdt via de nieuwsbrieven de ouders op de hoogte van de activiteiten waarbij ze behulpzaam zijn of zijn geweest.

Secretarieel Jaarverslag OR 2020 2021