Er kan ongewenst gedrag plaatsvinden zoals: pesten, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag en allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. De eerste stap is in gesprek gaan met de leerkracht en/of personen die betrokken zijn bij de situatie. De volgende stap is om in gesprek te gaan met de directeur. Kan het probleem niet opgelost worden, dan kunt u terecht bij de interne vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen binnen de Koepelschool zijn Henriët Smit en Mariëtte van Harn. Zij werken respectievelijk op dinsdag t/m vrijdag in groep 4 op de onderbouwlocatie en op maandag, donderdag en vrijdag in groep 5 op de bovenbouwlocatie.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • luisteren naar problemen en klachten.
  • het vertrouwelijk omgaan met de melding of klacht.
  • zorgen voor bemiddeling of het doorverwijzen naar een hulpverlener.

Als de klacht verder gaat en het niet intern opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon Jeanet Drost via jdrost@centraalnederland.nl.

Mocht u iets kwijt willen, dan biedt de vertrouwenspersoon u graag een luisterend oor. U kunt bellen naar de Koepelschool of mailen naar hsmit@koepelschool.nl of mvharn@koepelschool.nl.