Onze kern
Je bent een geschenk van God.
Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.
We hebben respect en aandacht voor onszelf, onze naaste en onze omgeving.

Ons geloof
Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde. God is de Bron waaruit wij leven. Jezus Christus is onze Redder. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Zijn lijden en opstanding staan centraal in ons geloof.

Wij hebben een persoonlijke relatie met onze Schepper door Jezus Christus en laten ons leiden door de Heilige Geest. De Bijbel, het Woord van God, is onze leidraad en de grondslag van ons leven.

God heeft ons uniek geschapen met eigen talenten en gaven, die wij inzetten voor een taak in deze wereld. Wij willen met elkaar omgaan zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Als school, gezin en kerk geven we vorm aan de geloofsopvoeding van onze kinderen.

God boodschap doorgeven en de Weg wijzen naar Hem

Ons geloof is zichtbaar door

  • onze levende en persoonlijke relatie met God.
  • de Bijbelverhalen die wij vertellen en voorleven in de dagelijkse praktijk.
  • onze dagopeningen en onze vieringen op school en in de kerk.
  • voor en met elkaar te bidden.
  • de psalmen en liederen die wij zingen.
  • de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Onze normen en waarden, zoals Jezus ons heeft voorgedaan