Waardevol
Wij laten iedereen in zijn waarde. Kinderen mogen komen zoals zij zijn. Zij zijn door onze God waardevol en uniek geschapen. Kinderen zijn, binnen onze mogelijkheden en met respect voor de veiligheid van de andere kinderen, welkom bij ons op de opvang. Onze opvang is waardevol voor nu en voor later door onze omgang met elkaar en door de activiteiten die wij aanbieden. Wij geven kinderen een waardevol handvat, waar zij hun leven verder mee kunnen.

Vol van waarde.
Jij bent waardevol!

Betrokken
Als kinderdagverblijf, peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang zijn wij nauw betrokken bij elkaar. Er is sprake van een doorgaande lijn in omgangsvormen, regels en werkwijze. Zo mogelijk sluiten wij met onze opvang aan bij de thema’s van het onderwijs. Er is een hoge mate van betrokkenheid van de kinderen bij onze opvang door de diversiteit en het aanbod van de activiteiten. Wij trekken als opvang samen op met onze ouders. Een goed contact vanuit betrokkenheid met elkaar vergroot het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen.

Échte aandacht
voor ouder en kind.

Uitnodigend
De peuteropvang en de buitenschoolse opvang hebben beiden hun eigen en unieke karakter.
De peuteropvang werkt meer doelgericht en educatief vanuit het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE). De buitenschoolse opvang biedt meer ontspanning en vrije tijd. Bij beide soorten opvang staat het uitnodigende karakter bovenaan. De kinderen worden uitgenodigd om mee te doen met de diverse activiteiten. De uitdagende binnen- en buitenactiviteiten, de creatieve opdrachten en het spel stimuleren de kinderen om op een ontspannen manier samen te leren en te spelen.

Kom, kijk,
doe je mee?