Waarom een methode voor seksuele vorming?
Een methode met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten helpt ons om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Als het niet structureel een plek heeft, is de kans groot dat het vaker vanuit de negatieve kant belicht wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je moet reageren op schuttingtaal, nieuwsberichten of vervelend gedrag dat plaatsvindt in de klas of op het plein.

De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden.

Opbouw van de methode
Wonderlijk gemaakt biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik).

De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid). Ook worden acht christelijke uitgangspunten benoemd. Daarin is de waardengerichte aanpak terug te zien. Bij elke doorgaande lijn staan twee christelijke waarden benoemd.

Erkende interventie
Wonderlijk gemaakt is sinds augustus 2021 een door het RIVM erkende interventie.

Downloads voor extra informatie over de methode
Visie
Ontwikkeling van kinderen
Lesopbouw, verantwoording en kerndoelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor hulp en advies:

Chris, wat er ook is
Chris is er voor alle kinderen en jongeren die anoniem willen praten. Je kunt altijd bij ons terecht, wat er ook is! Misschien gaan je ouders scheiden of word je gepest. Ook als je ergens anders mee zit – of gewoon even van je af wilt kletsen – kun je contact opnemen met Chris. 

Veilig thuis Gelderland Midden
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Interne vertrouwenspersonen van de school en de kinderopvang
Henriët Smit, onderbouwlocatie AM en kinderopvang
Mariëtte van Harn, bovenbouwlocatie NMB